Badacze radzieccy potwierdzaja opinie Niemców o doskonalych wlasnosciach polimeru sodowego

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym gatunkiem kauczuku jest sodowy polimer butadienu, zwany SKB. SKB produkuje się z butadienu otrzymanego z alkoholu, SKA zaś z butadienu otrzymywanego z ropy naftowej. Pewne dane co do wielkości produkcji tych materiałów można uzyskać biorąc pod uwagę wielkie znaczenie, jakie przywiązuje się do regeneracji kauczuku butadienowego otrzymywanego metodą sodową. Dowodzi to, że ilość materiału poddawanego regeneracji jest bardzo duża. Prawdopodobnie kauczuki otrzymywane metodą sodową mają wiele cech wspólnych z niemieckimi kauczukami: Buną 8 i Buną 115. Buna 115 jest już typem przestarzałym i wycofano ją z użycia, natomiast Buna 85 znalazła szerokie zastosowanie. Badacze radzieccy potwierdzają opinię Niemców o doskonałych własnościach polimeru sodowego nadającego się przede wszystkim do wyrobu twardych produktów. Odporność na działanie ciepła oraz jego własności mechaniczne są znacznie lepsze niż ebonitu otrzymywanego z kauczuku naturalnego. [przypisy: kauczuk butadienowy , montaż siatki ogrodzeniowej cennik , polistyrenu ekstrudowanego ]

Powiązane tematy z artykułem: kauczuk butadienowy montaż siatki ogrodzeniowej cennik polistyrenu ekstrudowanego