Filtry powolne

Taki filtr z błoną nazywa się dojrzały. W błonie rozwijają się bakterie, algi i pierwotniaki, co sprzyja procesom biologicznym i biochemicznym, niezbędnym do oczyszczania wody. Rozpoznanie tych bardzo złożonych zjawisk jest jeszcze niedostateczne, dlatego też przyjmuje się, że złoże filtracyjne z piasku jest środowiskiem, w którym rozwijają się niektóre organizmy przy jednoczesnym wyniszczaniu bakterii. Bakterie giną albo wskutek braku pożywienia, albo, -w wyniku zachodzących procesów utleniających. d. Filtry powolne Jak wspomniano, prędkość filtracji w filtrach powolnych bez uprzedniej koagulacji wody wynosi 0,1 -:- 0,2 m/h, wydajność zaś tych filtrów. wynosi 2,4 -e- 4,8 m3 na 1 m2 powierzchni złoża filtracyjnego w ciągu doby. [więcej w: jak zrobić beton architektoniczny, eltech bydgoszcz, geokrata cena ]

Powiązane tematy z artykułem: eltech bydgoszcz geokrata cena jak zrobić beton architektoniczny