Ruchy przepony sa obustronnie ograniczone

Przy pompowaniu cieczy o własnościach agresywnych zachodzi częstokroć potrzeba ochrony części ruchomych pompy od zetknięcia się z tą cieczą. W takich wypadkach stosowane są pompy przeponowe z przeponą napędzaną pośrednio Ruch przepony uzyskuje się dzięki ruchowi posuwisto-zwrotnemu nurnika i cieczy wypełniającej wnętrze komory roboczej . Przepona oddziela przestrzeń zajętą przez ciecz roboczą od wnętrza właściwej komory pompy Kp, wykonanej z materiału odpornego na działanie cieczy pompowanej. Ruchy przepony są obustronnie ograniczone. Pompa jest zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (np. na skutek zamknięcia zaworu na rurociągu tłocznym) za pomocą zaworu bezpieczeństwa . W wypadku pęknięcia przepony ciecz agresywna mogłaby przedostać się do wnętrza komory roboczej. Aby temu zapobiec, w króćcu dociskającym przeponę wykonywa się otwory gwintowane z wkrętami, które pod działaniem agresywnej cieczy rozpuszczają się i umożliwiają wypływ cieczy z obu komór na zewnątrz . [podobne: geokrata cena, rekuperacja, mrówka wieliszew ]

Powiązane tematy z artykułem: geokrata cena mrówka wieliszew rekuperacja