W kazdym systemie sprezania rozwiazane byc musza nastepujace zagadnienia:


W każdym systemie sprężania rozwiązane być muszą następujące zagadnienia: a) dobór rodzaju cięgien stalowych oraz konstrukcja, sposób budowy i technologia wykonywania kabli sprężających, b) sposób wykonywania kanałów, służących do prowadzenia i stabilizacji kabli wewnątrz sprężonych elementów konstrukcji, c) konstrukcja zakotwień, służących do uchwycenia i stabilizacji drutów, oraz trwałego przenoszenia siły sprężającej kabli na powierzchnie czołowe konstrukcji, d) sposób i technika dokonywania kontrolowanego naciągu i kotwienia kabli, e) sposób wypełniania kanałów kablowych substancjami, zabezpieczającymi zmonolicenie kabli z betonem konstrukcji oraz zapewniającymi ochronę antykorozyjną kabli. W różnych systemach sprężania wiele działań i zabiegów wykonuje się analogicznie lub podobnie (sposób wykonywania kanałów kablowych, technika naciągu kabli, sposób wypełniania kanałów kablowych). Natomiast elementami wyróżniającym i poszczególne systemy sprężania są następujące cechy: – charakterystyka ogólna kabli sprężających (kable ciągłe i odcinkowe), – rodzaj i konstrukcja kabli sprężających (kable: jednożyłowe, dwużyłowe wielożyłowe, linowe, prętowe), – rodzaj zakotwień (główkowe, klinowe, stożkowe, szczękowe, głowicowe, śrubowe). W celu jednoznacznego scharakteryzowania określonego systemu sprężania, w ramach całego obszaru objętego klasyfikacją, należy podać jego trzy cechy, specyficzne dla każdego poziomu klasyfikacji, np: system kabli odcinkowych, wielożyłowych z zakotwieniami głowicowymi, system kabli odcinkowych, prętowych, z zakotwieniami śrubowymi. [podobne: rekuperacja, piecbud, mrówka wałcz ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałcz piecbud rekuperacja