Z uwagi na odmienna funkcje obydwu ukladów, w niektórych systemach odmiennie skonstruowane sa zakotwienia po stronie czynnej i biernej konstrukcji

Z uwagi na odmienną funkcję obydwu układów, w niektórych systemach odmiennie skonstruowane są zakotwienia po stronie czynnej i biernej konstrukcji. Grupę systemów sprężania przy użyciu kabli odcinkowych, w ramach drugiego poziomu klasyfikacji, podzielić można w zależności dwu od budowy kabla na następujące podgrupy( kable jednożyłowe, żyłowe, wielopyłowe, linowe oraz prętowe). Kable jednożyłowe stosowane, są w postaci pojedynczych drutów stosuje się zespoły kotwiące typu szczękowego, złożone, z bloku pierścieniowego oraz dwu- lub trójdzielnych szczęk o zewnętrznej powierzchni stożkowej. Kabel jednożyłowy 5 mm z samozaciskowym zakotwieniem szczękowym. Zakotwienie główkowe kabla jednożyłowego, z podkładką oporową. Główkę na końcu kabla tworzy się przez spaczenie na zimno, w specjalnym urządzeniu do główkowania drutów. Tego rodzaju zakotwienia stosuje się, jako bierne zespoły kotwiące kabli jednożyłowych, utworzonych z drutó w gładkich. Kable dwużyłowe tworzone są z dwu równolegle ułożonych drutów 05 mm lub 7 mm, albo splotów 70-2, 5 mm. Do kotwienia tych kabli stosuje się samozaciskowe zakotwienia klinowe. Kabel dwużyłowy z zakotwieniem klinowym, złożonym z pierścieniowego bloku o stożkowej powierzchni wewnętrznej oraz klina, utworzonego ze stożka, z dwoma podłużnymi rowkami, stabilizującymi druty kabla. [przypisy: jak zrobić beton architektoniczny, mrówka wieliszew, psb mrówka gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: jak zrobić beton architektoniczny mrówka wieliszew psb mrówka gniezno