Zjawiska cieplno-wilgotnosciowe

Na klimat psychiczny będą wpływały przede wszystkiem forma wnętrz, ich barwa i stopień komfortu. Można tutaj zaliczyć wpływ akustyczności, choć ta dziedzina podobnie jak i oświetlenie w pewnej mierze należy także do klimatu fizycznego. Poczucie bezpieczeństwa i reakcje naszego powonienia trafniej jest zaliczyć do klimatu psychicznego. We wszystkich tych dziedzinach można się szkłem umiejętnie posłużyć. Zacznijmy od klimatu fizycznego. Zjawiska cieplno-wilgotnościowe – to w zasadzie sprawa najważniejsza. Wnętrza – to przestrzeń ograniczona za pomocą przegród budowlanych. Przegroda budowlana powinna posiadać wystarczający w danym klimacie opór cieplny, powinna mieć dostatecznie dużą zdolność utrzymywania ciepła i to tym większą, im surowszy jest klimat i im prymitywniejszy jest system ogrzewczy. Jeśli przegroda nie jest jednorodna, to powinna również być uwarstwiona zgodnie z prawami fizyki budowli. [podobne: mrówka żuromin, jak zrobić beton architektoniczny, rekuperacja ]

Powiązane tematy z artykułem: jak zrobić beton architektoniczny mrówka żuromin rekuperacja