Czas wulkanizacji

Czas wulkanizacji. Wpływ przeciwutleniaczy na kauczuk naturalny Materiał powinien ulegać łatwo rozprowadzeniu w kauczuku oraz być łatwy w użyciu. 2. Nie powinien wywierać żadnego wpływu na przebieg wulkanizacji, tzn. nie działać ani przyśpieszająco, ani opóźniająco na jej przebieg. 3. Nie powinien posiadać żadnego wpływu na kolor produktu wulkanizowanego. 4. Nie może być trujący. 5. Powinien wpływać dodatnio na mechaniczne własności kauczuku, Podział przeciwutleniaczy. Do głównych typów materiałów stosowanych jako przeciwutleniacza kauczuku wulkanizowanego należą: 1. Fenole, jak np. pirogallol, hydrochinon oraz aminofenole. 2. Produkty kondensacji aldehydoamin, jak np. aceto-aldehydoanilia oraz aldoIo-u-naftyloamina. 3. 1Pochodne drugorzędowych naftyloamin, jak fenylo-u-naftyloa i fenylo-naftyloamina. Pochodne etylenodwuaminy, jak np. fenylenodwuarniny. 5. Aminy aromatyczne, jak toluiloaminy. 6 Ketonoaminy. Przykłady przeciwutleniaczy. Poniżej podano opis najszerzej stosowanych przeciwutleniaczy. 1. Aldolo-c-naftyloamina jest czerwonawym, żywicowatym produktem o ciężarze właściwym 1,16 oraz charakterystycznym zapachu. Jest ona nierozpuszczalna w wodzie, natomiast rozpuszcza się w benzenie, alkoholu oraz chloroformie. Daje się z łatwością rozprowadzać w kauczuku, a przy tym wywiera na ogół niewielki wpływ na wulkanizację. Użyta w ilości do 1°10 zwiększa odporność materiału na działanie ciepła i światła. 2. Fenylo-Bynaftyloamina jest szarym proszkiem o ciężarze właściwym 1,19 i temperaturze topnienia 160°C. Jest ona nierozpuszczalna w wodzie i alkoholu, lecz rozpuszcza się w benzenie oraz dwusiarczku węgla użyta w ilości ponad 2010 ma tendencję do wydzielania się na powierzchni materiału. W kauczuku rozprowadza się bardzo łatwo i nie daje plam na produkcie wulkanizowanym; plamy jednak występują, jeżeli produkt narażony jest na działanie słońca. Największą wadą przeciwutleniaczy jest to, że prawie wszystkie z nich zabarwiają jasne produkty wulkanizacji. Penylo-f-naftyloamina jest najważniejszym przeciwutleniaczem stosowanym w technologu kauczuku syntetycznego. Prawie do wszystkich typów stosuje się dodatek tego przeciwutleniacza w ilości około 20f0. Działa bowiem lako środek zatrzymujący polimeryzację oraz jako przeciwutleniacz. W wypadku-GR-S oraz Buny Sa dodaje się go pod koniec polimeryzacji. [przypisy: psb mrówka gniezno , natalia gutkiewicz , mrówka wałbrzych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałbrzych natalia gutkiewicz psb mrówka gniezno