Drabinki i siatki polaczone w przestrzenny szkielet zbrojenia powoduja jego stabilizacje w formie zapewniajac nalezyte otulenie betonem wszystkich pretów zbrojenia

Drabinki i siatki połączone w przestrzenny szkielet zbrojenia powodują jego stabilizację w formie zapewniając należyte otulenie betonem wszystkich prętów zbrojenia. Stabilizacja określonych elementów zbrojenia czy też akcesoriów połączonych ze zbrojeniem w określonych punktach elementu prefabrykowanego dokonana jest poprzez zamocowanie tych części do formy. Zamontowanie to może być dokonane za pomocą śrub, zatyczek i bolców, drutu itp. w ten sposób, aby w momencie rozformowania elementu prefabrykowanego nie utrudniało odspojenia płaszczyzn formujących od betonu. Następuje to poprzez wyjęcie zatyczki czy też bolca, odkręcenie śruby lub też ścięcie cienkiego drutu, którym element był mocowany do formy. 5. TECHNOLOGIA SPRĘŻANIA ELEMENTÓW KABLOBETONOWYCH 5. 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA SYSTEMÓW SPRĘŻANIA Historia powszechnego stosowania konstrukcji kablobetonowych, liczy sobie dopiero niespełna 40 lat. W tym krótkim jak na rozwój techniki okresie, w warunkach ostrej konkurencji firm i przedsiębiorstw budowlanych, powstało wiele systemów sprężania, czyli oryginalnych rozwiązań technologiczno konstrukcyjnych, umożliwiających dokonywanie precyzyjnego wprowadzania w elementach konstrukcji określonych sił sprężających. [więcej w: mrówka złotów, tynk beton architektoniczny, rekuperacja ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka złotów rekuperacja tynk beton architektoniczny