ELASTOMERY BUTADIENOWE

ELASTOMERY BUTADIENOWE Wprowadzenie. Na podstawie poprzednich rozdziałów widzimy, że butadienowi poświęcono więcej uwagi i pracy niż jakiemukolwiek innemu monomerowi. Nic więc dziwnego, że elastomery oparte na butadienie stoją na pierwszym miejscu pod względem wielkości produkcji. Głównymi produktami tego typu są kauczuk GR-S oraz kopolimer butadienu z nitrylem kwasu akrylowego; produkowany jest również kauczuk butylowy, lecz w mniejszej ilości. Do r. 1942 najbardziej znanymi kauczukami syntetycznymi była Buna S, Perbunan oraz nieco zmodyfikowany Perbunan-Extra. Wśród tych kauczuków przeważała Buna S, którą stosowano do produkcji opon. Były to podstawowe materiały produkcji niemieckiej. Wszystkie te materiały są kopolimerami butadienu z monomerami żywic syntetycznych. W ZSRR dwa główne typy kauczuku syntetycznego SKA i S B również są produkowane z butadienu. Najszerzej stosowany jest styren, którego używa się do produkcji Buny S; szeroko również stosowany jest nitryl kwasu akrylowego (akrylonitryl oraz jego pochodne. Zmodyfikowane typy Neoprenu oraz Tiokolu oparte są głownie na butadienie. Kauczuki syntetyczne Perbunan oraz Perbunan-Extra zdobyły z granicą dużą popularność ze względu na ich odporność na działanie olejów. [przypisy: rynny aluminiowe cena , piecbud , silvant elblag ]

Powiązane tematy z artykułem: piecbud rynny aluminiowe cena silvant elblag