Najbardziej szerokie zastosowanie znalazly systemy sprezania kablami odcinkowymi wielozylowymi

Najbardziej szerokie zastosowanie znalazły systemy sprężania kablami odcinkowymi wielożyłowymi. Kable wielożyłowe stanowią wiązki równoległych drutów gładkich lub splotów odpowiednio ustabilizowanych we wzajemnym położeniu, dla umożliwienia prawidłowego wypełnienia kanałów kablowych emulsjami, zabezpieczającymi cięgna stalowe przed korozją. Istnieje wiele systemów kabli wielopyłowych, różniących się budową kabla oraz rodzajem zakotwień. Najpopularniejszy i najbardziej efektywny okazał się system kabli wielożyłowych z samozaciskowymi zakotwieniami stożkowymi. Kable uformowane są z drutów ciągnionych na zimno o średnicy 5 lub 7 mm, w postaci równoległej wiązki. W przekroju poprzecznym kabla druty są rozłożone równomiernie na obwodzie koła, z zapewnieniem trwałej stabilizacji geometrii ich układów trakcie procesu sprężania. Zakotwienie składa się z pierścieniowego bloku o stożkowej powierzchni wewnętrznej oraz stożka, kotwiące go jednocześnie wszystkie druty kabla. Zakotwienie kabla 12 – 5 mm. Jako cięgna sprężające stosowane mogą być również sploty siedmiożyłowe, złożone z drutów o średnicy 2,5 oraz 5 mm. Wymagana jest jednak wówczas stabilizacja splotów w zakotwieniu, przez wykonanie rowków prowadzących wzdłuż stożka kotwiącego. [hasła pokrewne: piecbud, psb mrówka gniezno, rekuperacja ]

Powiązane tematy z artykułem: piecbud psb mrówka gniezno rekuperacja