Najwieksze znaczenie posiada kauczuk GR-S.

Największe znaczenie posiada kauczuk GR-S. Kauczuk ten został zaliczony do materiałów standardowych. Otrzymuje się go również pod innymi nazwami, jak Buna S, Butapren S, Chemigurn. Hy, Buton S itp. W ZSRR kauczuki syntetyczne SKA i SKB już od szeregu lat produkowane są na dużą skalę. Wszystkie te materiały mają zasadnicze własności kauczuku naturalnego. Poddają się one trudniej przeróbce niż kauczuk naturalny, niemniej jednak można je przerabiać w standardowych fabrykach przemysłu gumowego. Pierwotnie stosowana niemiecka metoda przerobu Buny S wymagała dodatkowych urządzeń specjalnych. Obecnie jednak przerabia się ją wszędzie w aparaturze powszechnie stosowanej w przemyśle gumowym. Metoda przerobu jest na ogół taka sama, jaką stosuje się do kauczuku naturalnego; materiał poddaje się mastykacji otrzymując produkt o własnościach termoplastycznych, a następnie dodaje się odpowiednie składniki mieszanki. Po dodaniu siarki oraz przyśpieszaczy materiał ogrzewa się do określonej temperatury, przy czym traci on własności plastyczne, a nabiera elastycznych własności kauczuku wulkanizowanego. Otrzymane produkty posiadają własności tak zbliżone do własności naturalnego kauczuku wulkanizowanego, że trudno jest je od siebie różnić. [podobne: rynny aluminiowe cena , piecbud , silvant elblag ]

Powiązane tematy z artykułem: piecbud rynny aluminiowe cena silvant elblag