pompy diagonalne o przeplywie promieniowo-osiowym


Klasyfikacja W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na: 1) pompy odśrodkowe o wypływie promieniowym z wirnika zamkniętego, t]. złożonego z szeregu łopatek ograniczonych dwiema tarczami, o krawędzi wlotowej równoległej lub nachylonej względem osi, a krawędzi wylotowej równoległej do osi wirnika, 2) pompy helikoidalne o przepływie osiowo-promieniowym przez wirnik otwarty lub zamknięty, zaopatrzony w kilka łopatek o krawędziach: wlotowej i wylotowej, nachylonych względem osi, zaopatrzone w spiralną osłonę, 3) pompy diagonalne o przepływie promieniowo-osiowym z wirnikiem otwartym lub zamkniętym, zaopatrzonym w kilka łopatek o obu krawędziach nachylonych względem osi wirnika oraz w osiowo- -symetryczną kierownicę łopatkową, tworzącą jedną całość z kadłubem pompy, a ograniczoną od wewnątrz odpowiednio ukształtowaną piastą, połączoną z kadłubem za pomocą łopatek kierowniczych, 4) pompy śmigłowe o przepływie osiowym z wirnikiem zaopatrzonym w kilka łopatek w kształcie śmigieł i kierownicę łopatkową, umieszczoną za wirnikiem w rozchylającej się części osłon y. [więcej w: eltech bydgoszcz, mrówka wieliszew, beton architektoniczny w kuchni ]

Powiązane tematy z artykułem: beton architektoniczny w kuchni eltech bydgoszcz mrówka wieliszew