Ponowne uruchomienie filtru powolnego

Ponowne uruchomienie filtru powolnego odbywa się w taki sam sposób jak opisany. Gdy wskutek usuwania powłoki grubość warstwy filtracyjnej zmniejszy się do 60 cm, filtr podlega odnowieniu przez wymianę złoża, wykonywaną mniej więcej co 2 lata, a więc po około trzydziestu czyszczeniach złoża. Zaletą filtrów powolnych jest łatwa eksploatacja, natomiast wadą ich są znaczne koszty budowy z powodu stosunkowo dużych wymiarów urządzeń oraz pracochłonny i niehigieniczny sposób oczyszczania piasku, polegający na ręcznym zdejmowaniu wytworzonej błony. Bardziej doskonałe są filtry pospieszne o znacznie większej prędkości filtracji i wydajności niż w filtrach powolnych. Wydajność filtrów pospiesznych wynosi 72 -; – 150 m3 na 1 m2 powierzchni złoża filtracyjnego w ciągu doby. [podobne: psb mrówka gniezno z drewna, rynny aluminiowe cennik, psb mrówka gniezno ]

Powiązane tematy z artykułem: mysia robi mapki psb mrówka gniezno rynny aluminiowe cennik