W przypadku braku zespolenia kabla z konstrukcja, ma on swobode przesuwania sie w stosunku do betonu

W przypadku braku zespolenia kabla z konstrukcją, ma on swobodę przesuwania się w stosunku do betonu. W stanie granicznym zarysowania, całe wydłużenie strefy rozciąganej koncentruje się w jednej lub kilku rysach, co powoduje ich duże rozwarcie, przesuniecie się osi obojętnej w stronę malejącej strefy ściskanej przekroju i w efekcie w miary dalszego obciążania – przedwczesną utratę nośności elementu, na skutek zmiażdżenia strefy ściskanej, bez pełnego wykorzystania nośności na rozciąganie kabli. Wzgląd ten znalazł odzwierciedlenie w normach, które przewidują przy braku zespolenia kabli z betonem – obniżenie przewidywanych momentów niszczących o 30%. Prawidłowe wypełnienie kanału kablowego zawiesiną cementowo-wodną jest jednocześnie najlepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym kabli. Nie należy stosować otwartych kanałów kablowych, stwarzających możliwość penetracji wody i agresywnych czynników środowiska w bezpośrednie sąsiedztwo drutó w kabli. Przy kanałach zamkniętych, szczelny beton konstrukcji otaczający ze wszystkich stron przestrzeń kabla, jest najlepszą ochroną przed wpływem czynników zewnętrznych. [podobne: perfekt chełm, mrówka wałcz, tynk beton architektoniczny ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałcz perfekt chełm tynk beton architektoniczny