Wulkanizacje kauczuku sodowo-butadienowego

Wulkanizację kauczuku sodowo-butadienowego można przeprowadzić bez użycia siarki. Proces ten znacznie ułatwiają środki utleniające, jak na przykład nadtlenek benzoilu, który dodany w ilości 3% umożliwia przeprowadzenie wulkanizacji typowej mieszanki w ciągu 15 minut w temperaturze 150°C. Skład oraz własności mieszanek typowych SKB. Obecność przyśpieszaczy w mieszankach SKB powoduje tylko skrócenie czasu wulkanizacji oraz obniżenie temperatury potrzebnej do łączenia się z siarką. Otrzymane produkty wulkanizacji nie wykazują żadnych zalet w stosunku do produktów otrzymanych przez wulkanizację przeprowadzoną bez użycia przyśpieszaczy. Materiał, z którego produkowane są opony, powinien odznaczać się dużą sprężystością, jak również dużą twardością i małą ścierliwością. Nie znamy jednak dotychczas materiałów które byłyby zarówno twarde, mało ścieralne i jednocześnie sprężyste; ze względu na to opona musi się składać z kilku warstwo odpowiednich własnościach. Wewnątrz opony znajduje się tak zwana karkassa; składa się ona z kilku warstw tkaniny (tak zwanego kordu) nagumowanej materiałem elastycznym. [więcej w: psb mrówka gniezno , natalia gutkiewicz , mrówka wałbrzych ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałbrzych natalia gutkiewicz psb mrówka gniezno