Wymaganie minimalnej rozbieznosci sil naciagowych w poszczególnych drutach kabli wielozylowych, wynika z warunku bezpieczenstwa konstrukcji kablobetonowej


Wymaganie minimalnej rozbieżności sił naciągowych w poszczególnych drutach kabli wielożyłowych, wynika z warunku bezpieczeństwa konstrukcji kablobetonowej. Uzyskanie założonego poziomu bezpieczeństwa takiej konstrukcji zależy od poziomu równoczesności osiągnięcia granicznych naprężeń zrywających we wszystkich drutach kabla oraz zapewnienia w miarę jednakowych naprężeń w drutach kabla spełnione być powinny następujące warunki: – wszystkie druty kabla powinny pochodzić z tego samego kręgu, lub z kręgów różnych, ale charakteryzujących się podobną wytrzymałością (rozrzut nie większy niż 100 MPa stosowanie drutów o bardziej zróżnicowanej wytrzymałości, a więc i zróżnicowanej odkształcalności sprężysto-plastycznej, przy jednakowym ich wydłużeniu prowadzi do znacznego zróżnicowania naprężeń; – wszystkie druty powinny się charakteryzować jednakową długością początkową, mierzoną pomiędzy zakotwieniami; w systemach stosują cych zakotwienia z główkami spęczanymi na końcach drutów (np. BBRV), obowiązuje dokładnie ta sama odległość między główkami, w systemach kabli wielożyłowych z zakotwieniami stożkowymi warunek jednakowej długości początkowej jest spełniony, jeżeli druty maję charakter prostoliniowy, a kabel ma trwale ustabilizowaną konstrukcję na całej długości, zapewniającą równoległość drutów. [przypisy: mrówka wałcz, piecbud, rynny aluminiowe cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka wałcz piecbud rynny aluminiowe cennik