Z uwagi na duza liczbe stosowanych w swiecie systemów sprezania, nie sposób omówic wszystkich rozwiazan

Z uwagi na dużą liczbę stosowanych w świecie systemów sprężania, nie sposób omówić wszystkich rozwiązań. Przeprowadzona zostanie natomiast klasyfikacja tych systemów z przedstawieniem najważniejszych, naj powszechniej stosowanych reprezentantów. Następnie omówione zostaną ogólne zasady wykonywania poszczególnych działań i elementów w technologii sprężania konstrukcji kablobetonowych. Pierwszy poziom klasyfikacji dzieli systemy sprężania na systemy z kablami ciągłymi i kablami odcinkowymi. Systemy stosujące kable ciągłe charakteryzują się tym, że sprężanie odbywa się przez obwodowe nawijanie naprężonej struny na powierzchni konstrukcji lub elementów cylindrycznych. Systemy te stosowane są, więc prawie wyłącznie do sprężania zbiorników cylindrycznych o dużych wysokościach oraz sprężania ciśnieniowych rur betonowych. 5. 2 Przedstawiono proces obwodowego sprężania betonowego zbiornika o kształcie cylindrycznym, przy zastosowaniu naw ijarki karuzelowej polskiej konstrukcji, typu Pająk. Nawijarka, zawieszona przy użyciu zespołu lin na wózku poruszającym się po kolistym wieńcu kopuły zbiornika, toczy się po zewnętrznej jego powierzchni, dzięki własnemu napędowi, sprzęgniętemu systemem kół zębatych z naprężonym łańcuchem Galla, otaczającym pełny obwód zbiornika. Poruszając się w ten sposób po obwodzie zbiornika, układa na jego powierzchni naprężoną strunę, rozwijaną z kręgu umieszczonego na pomoście roboczym. [patrz też: silvant elblag, geokrata cena, mrówka żuromin ]

Powiązane tematy z artykułem: geokrata cena mrówka żuromin silvant elblag