Zasady formowania kabli wielopylowych

Zasady formowania kabli wielopyłowych. W dotychczasowej praktyce, w kraju stosowane były kable złożone z gładkich drutów zimno ciągnionych 5 mm. Maksymalna liczba drutów 5 mm w kablu, stosowana dotychczas, wynosi 24. Pomimo dowolności stosowania liczby drutów w granicach 4 + 24, jako znormalizowane wielkości charakterystyczne przyjęto kable 12- 5, 18 cp 5 i 24 5 mm oraz 12 7,18 7 1 24 7 mm. Kable wielożyłowe, formowane są w postaci wiązki równoległych drutów. W przekroju poprzecznym kabla druty powinny być rozłożone równomiernie na obwodzie koła, z jednakowymi ściśle zadanymi prześwitami. Wielkość tych prześwitów uwarunkowana jest głównie możliwościami uzyskania należytego, antykorozyjnego zabezpieczenia drutów kabla przez otaczanie każdego z drutów zawiesiną cementowo-wodną. Taki układ drutów w kablu powinien być zachowany na całej długości kabla, w trakcie jego naciągu oraz w okresie eksploatacji. Uformowany kabel składa się z drut w i elementów, stabilizujących jego średnicę i niezmienny układ żył na całej jego długości. Średnice obliczone są przy założeniu, że wzajemny odstęp strun w świetle wynosi ok. 1 mm. Ponadto ograniczono gabaryt zewnętrzny konstrukcji kabla, zakładając swobodę przesuwu kabla w kanale z zapewnieniem prześwitu około 3 mm na całym obwodzie. [przypisy: mrówka wieliszew, geokrata cena, tynk beton architektoniczny ]

Powiązane tematy z artykułem: geokrata cena mrówka wieliszew tynk beton architektoniczny